Till Svenska Islandshästförbundets styrelse

Du kanske har följt debatten om hur aveln skall organiseras i det "nya SIF"? Vi i Djarfurs styrelse har idag sänt nedanstående brev till SIF:s styrelse. Vår engagerade medlem Josefine Sjöstrand har initierat och hjälpt till med texten, och vi i styrelsen står givetvis bakom. Självklart vill vi även dela detta inlägg i debatten med er medlemmar.
 
Vi lade ut information om SIF:s planer både på hemsidan och Facebookgruppen redan i juli, men det har inte varit så mycket reaktioner från er medlemmar. Hör gärna av er om ni har synpunkter på detta eller andra förslag från både Djarfurs styrelse och SIF! Vi gillar att ha en dialog med er!
 
MVH //Styrelsen via ordförande Karin
 
=============
 

Till

Svenska Islandshästförbundets styrelse

Med anledning av frågan om hur aveln skall skiljas från resten av förbundet, har Djarfur Islandshästförening följande synpunkter.

 

SIF är ingenting annat än sina medlemmar. Detta är ett faktum att hålla i minnet. Efter att styrelsen delgivit medlemmarna uppfattningen att styrelsen har fått mandat att på egen hand besluta om hur en särskiljning av aveln skall gå till, har en stor mängd protester framförts från medlemmarna. Dessa protester har till största delen bemötts med tystnad från styrelsen.

 

Djarfur Islandshästförening är av uppfattningen att styrelsen måste lyssna till medlemmarna, och också kommunicera med medlemmarna. Det går inte att med bibehållet förtroende försöka sälja in en åsikt, utan att tydligt redovisa hur man kommit fram till denna uppfattning. Medlemmarna vill veta hur skatteexpertis och jurist har resonerat när man har rekommenderat förbundet att bilda en stiftelse. Vi vill också veta vilket underlag dessa experter har fått från styrelsen och vilken kunskap om vårt förbunds verksamhet de har.

 

Från juridisk horisont är valet av organisationsform synnerligen märkligt, eftersom en stiftelse i regel bildas för att förvalta tillgångar av olika slag – inte för att bedriva en aktiv och medlemsstyrd verksamhet, där medlemmarnas intressen styr verksamhetsinriktningen. Av detta skäl är en tydlig redovisning av varför juristen rekommenderar oss att bilda en stiftelse extra viktig för förståelsen av styrelsens argument.

 

För Djarfur Islandshästförening är medlemmarnas inflytande i SIF centralt. Den lösning som väljs för aveln måste vara förenlig med god föreningsdemokrati. Om man bildar en stiftelse, riskerar makten över aveln att hamna hos ett fåtal, och ideella krafter riskerar att slås ut för att man som engagerad medlem inte orkar bry sig längre. Risken för splittring och ett sönderfall av SIF blir då överhängande.

 

Djarfur Islandshästförening vädjar till styrelsen att inte fatta oåterkalleliga beslut innan medlemmarna fått insyn i beslutsgrunderna och frågan debatterats och utretts som sig bör i en demokratisk organisation. Ett slutgiltigt beslut i frågan bör bara kunna tas av ordinarie årsmöte i förbundet.

 

Med vänlig hälsnig,

Styrelsen för Djarfur Islandshästförening och Josefine Sjöstrand


Vilka är vi egentligen?

 
 
Nu har det varit tyst länge nog på bloggen!
 
Djarfur är fullt med många intressanta medlemmar och vi tänkte att det är dags att presentera oss alla. Eller iallafall så många som möjligt :-) Med hjälp av några frågor som utgångspunkt får ni antingen själva skriva om er själva, eller intervjua varandra med utgångspunkt i de frågor som finns nedan. Man behöver inte använda frågorna alls om man inte vill, skriv det som du tycker är intressant att veta om dig och ditt islandshästliv!
 
Skicka texten till oss på blogg@djarfur.se och skicka gärna med en bild eller två också!
Hoppas du och dina Djarfur-kompisar vill vara med!
 
 
- Vad heter du?
- Kommer ifrån?
- Hur kom du i kontakt med Islandshästen för första gången?
- Varför just islandshäst?
- Hur länge har du hållit på med hästar?
- Har du egen/foder häst? Berätta om den!
- Skogsridning eller träning på bana/paddock?
- Har du något mål med din ridning?
Fyll gärna på med egna frågor!
 
 
 
24-årige Léttir busar i hans favoritväder.
Han som många andra av oss längtar nog till när snön lägger sig vit igen och leran försvinner!
Hans husse och matte kommer presentera sig här framöver! Gör det du också!
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0