Bli blodgivare!

Djarfurs styrelse behöver tillskott av nya friska krafter! I februari är det dags för Djarfurs årsmöte, då det bl a skall väljas nya medlemmar till styrelsen. Valberedningen är redan igång med sitt arbete, och den här gången är det en hel hög poster som behöver bemannas.

 

Ordförande på ett år: Efter flera år på ordförandeposten känner jag (Karin) att det är dags att dra sig tillbaka till en mer blygsam post i styrelsen. Att vara ordförande är roligt och trevligt då man har många kontakter med medlemmarna! Ordföranden är den som i många sammanhang är föreningens ansikte utåt. Man sitter också i "prime position" då det gäller att få information från omvärlden, dvs SIF och andra föreningar. Just nu är SIF i ett mycket spännande skede i o m omorganisation inför den förestående ansökan om anslutning till Riksidrottsförbundet.
En gång om året arrangerar SIF ordförandekomferens, ett forum att träffa andra ordförande i och få instpiration av hur man arbetar i andra islandshästföreningar. Ordförande har också (om man vill) den hedersamma uppgiften att vara prisutdelare på Djarfurs tävlingar!

 

Kassör på två år: Vår kassör Netha som axlat rollen som kassör i fyra år (minst?) vill nu lämna över stafettpinnen. Under de år som gått har stora förändringar och förbättringar av kassörens roll och förutsättningar genomförts. Dels av oss själva (läs Netha) genom att ta hela vårt ekonomisystem in i 2000-talet med kontokort och bank på internet. Bokföringen görs givetvis i ett bokföringsprogram. Och dels så har SIF genomfört en rad förändringar som har lyft bort stora poster från kassören - försäljning av ryttarlicenser sköts numera av SIF, medlemsregistret hålls av SIF (ordföranden och kassör har tillgång till föreningens medlemsregister via webben) och från och med 2013 tar SIF även hand om inbetalningarna av medlemsavifterna. Det som återstår för kassören är att ta emot medlemsavgifter och hålla register över sponsormedlemmar samt att hålla ordning på föreningens ekonomi och bokföring. Inom parentes kan nämnas att Djarfur har en mycket stabil ekonomi, vi ligger på ungefär samma siffror från år till år.

 

Ledamöter och Suppleanter på 1 eller 2 år: Dels har vi några fyllnadsval (1 år) och dels några nyval (2 år). Ledarmöter och suppleanter är motorn i styrelsens maskineri. Tillsammans föreslår, planerar och genomför vi aktiviteter, inköp och förbättringar i föreningen. Vi har hittills haft olika ansvarsområden utpekade beroende på intresse så som t ex ungdomsansvarig, materialansvaig mm. Däremot ligger tävlingsansvaret utanför styrelsen, det sköts av tävlingskommittén med Ulrika Persson i spetsen.

Är du intresserad av att ta klivet in i styrelsen så kontakta valberedningen! Det är ett gott gäng i styrelsen, vi brukar ha roligt (och god fika) på våra möten, och det är inte alltför betungande med ca 8 möten à två timmar per år, plus höstmöte och årsmöte. Vi behöver nytt blod och ny energi för att det ska bli en bra fortsättning, så tveka inte att komma med och bidra! Dessutom kan jag nämna att som aktiv styrelsemedlem får man hela sin medlemsavgift betald av Djarfur året efter man utfört sitt uppdrag.

 

Valberedningen:
Sammankallande: Giesela Magnusson (giesela@telia.com)
Ledamöter: Simon Leidecker, Nathalie Andersson Lindholm, Louise Rosengren

 

Slutligen passar vi i styrelsen på att önska alla Djarfurmedlemmar

 

God Jul och ett Gott Nytt och Hästigt 2013!

 

Genom ordförande Karin Andersson


Till Svenska Islandshästförbundets styrelse

Du kanske har följt debatten om hur aveln skall organiseras i det "nya SIF"? Vi i Djarfurs styrelse har idag sänt nedanstående brev till SIF:s styrelse. Vår engagerade medlem Josefine Sjöstrand har initierat och hjälpt till med texten, och vi i styrelsen står givetvis bakom. Självklart vill vi även dela detta inlägg i debatten med er medlemmar.
 
Vi lade ut information om SIF:s planer både på hemsidan och Facebookgruppen redan i juli, men det har inte varit så mycket reaktioner från er medlemmar. Hör gärna av er om ni har synpunkter på detta eller andra förslag från både Djarfurs styrelse och SIF! Vi gillar att ha en dialog med er!
 
MVH //Styrelsen via ordförande Karin
 
=============
 

Till

Svenska Islandshästförbundets styrelse

Med anledning av frågan om hur aveln skall skiljas från resten av förbundet, har Djarfur Islandshästförening följande synpunkter.

 

SIF är ingenting annat än sina medlemmar. Detta är ett faktum att hålla i minnet. Efter att styrelsen delgivit medlemmarna uppfattningen att styrelsen har fått mandat att på egen hand besluta om hur en särskiljning av aveln skall gå till, har en stor mängd protester framförts från medlemmarna. Dessa protester har till största delen bemötts med tystnad från styrelsen.

 

Djarfur Islandshästförening är av uppfattningen att styrelsen måste lyssna till medlemmarna, och också kommunicera med medlemmarna. Det går inte att med bibehållet förtroende försöka sälja in en åsikt, utan att tydligt redovisa hur man kommit fram till denna uppfattning. Medlemmarna vill veta hur skatteexpertis och jurist har resonerat när man har rekommenderat förbundet att bilda en stiftelse. Vi vill också veta vilket underlag dessa experter har fått från styrelsen och vilken kunskap om vårt förbunds verksamhet de har.

 

Från juridisk horisont är valet av organisationsform synnerligen märkligt, eftersom en stiftelse i regel bildas för att förvalta tillgångar av olika slag – inte för att bedriva en aktiv och medlemsstyrd verksamhet, där medlemmarnas intressen styr verksamhetsinriktningen. Av detta skäl är en tydlig redovisning av varför juristen rekommenderar oss att bilda en stiftelse extra viktig för förståelsen av styrelsens argument.

 

För Djarfur Islandshästförening är medlemmarnas inflytande i SIF centralt. Den lösning som väljs för aveln måste vara förenlig med god föreningsdemokrati. Om man bildar en stiftelse, riskerar makten över aveln att hamna hos ett fåtal, och ideella krafter riskerar att slås ut för att man som engagerad medlem inte orkar bry sig längre. Risken för splittring och ett sönderfall av SIF blir då överhängande.

 

Djarfur Islandshästförening vädjar till styrelsen att inte fatta oåterkalleliga beslut innan medlemmarna fått insyn i beslutsgrunderna och frågan debatterats och utretts som sig bör i en demokratisk organisation. Ett slutgiltigt beslut i frågan bör bara kunna tas av ordinarie årsmöte i förbundet.

 

Med vänlig hälsnig,

Styrelsen för Djarfur Islandshästförening och Josefine Sjöstrand


Styrelsen går in i 2000-talet

I lördags tog styrelsen ett steg in i 2000-talet! Vi hade webbkurs med vår IT-expert Mats Adler. Deltagare var några ur styrelsen samt vår tävlingsledare Ulrika Persson.
Djarfurs nya hemsida tillåter att man kan lägga upp flera användare som kan logga in på hemsidan och göra uppdateringar och nya inlägg. Alltså har den gamla rollen som Webmaster mer eller mindre försvunnit även om Mats fortfarande är inne och städar efter oss ibland, eller hjälper till att leta upp inlägg som vi lyckats slarva bort...
Detta upplägg skall förhoppningsvis borga för att hemsidan alltid hålls uppdaterad med avseende på det "fasta" innehållet, och att nyheter skall komma ut snabbt och lätt. Väldigt användbart inte minst i samband med våra tävlingar då vi behöver ha ut startlistor och ryttarbrev och annan information.
Vi planerar också att starta en annonssida där medlemmarna kan lägga in radannonser. Mer info om det kommer!
En annan nyhet är att vi har fått ett par bloggredaktörer - Hanna och Sinom Leidecker. De kommer att se till att bloggen hålls uppdaterad med artiklar från Djarfurarrangemang, antingen genom att skriva själva eller genom att engagera någon som skickar in text och bild. Självklart är alla Djarfurs medlemmar välkomna att skicka in bidrag till bloggen så att vi får en levande och intressant blogg!

Bidrag kan skickas till blogg@djarfur.seVid tangentbordet: Webbexpert Karin Andersson

Resumé från SIF:s riksårsmöte

Så kan vi lägga ännu ett SIF-årsmöte till handlingarna. I år var det jag, Karin Andersson, och Louise Rosengren som deltog som Djarfurs delegater. Vi skulle varit tre, men Hans Ericson hade dubbelbokat sig och ville inte ge upp sin skotertur för en tripp till SIF:s årsmöte. Konstigt.

I år hölls mötet i ny lokal, Infra City i Upplands Väsby. Ett stort och modernt konferenscenter. Lite knöligt att ta sig till, men det gick rätt bra. Vi hittade billigt flyg att åka upp med, så vi behövde inte gå upp i svinottan. Däremot fick vi boka hemresan med tåg eftersom det inte fanns några lämpliga flygförbindelser på kvällen och Louise skulle på hundutställning i Malmö dagen efter och därmed var det hemresa lördag kväll som gällde. Tågbiljetterna i andraklass var dyrare än flygbiljetterna, om någon undrar. Så är det att resa i Sverige år 2012.

När vi kom fram till konferenslokalen var klockan elva, och mötet skulle starta klockan tolv. Vi hade inte ätit sedan tidig frukost, och var väldigt sugna på lunch. Inget var öppet så dags, så vi kvistade över till ICA Maxi tillsammans med några vänner från Gauti och Sigur och köpte det de hade att erbjuda. Det blev en helt OK sallad, dricka och banan. Och så lite godis förstås!

När klockan började närma sig tolv drog vi oss mot konferenslokalen. "V75" stod det på en stor skylt, och där var det en lång kö. Konstigt, tyckte vi, har SIF börjat med spel? Det visade sig att det var avelsförbundet för svenska varmblodiga hästen (=travhästar) som hade sin årsstämma parallellt med vår. Vi kikade lite på deras upplägg och insåg snabbt att här har vi en del att lära. De började med att erbjuda delegaterna lunch kl 11 till självkostnadspris, sedan hade de föreläsning om genetik med Margareta Benderoth, sedan en annan föreläsning, sedan stämma, och sist middag med drink. Förutom middagen så hann de alltihopa på samma tid som vi endast håller vår stämma!
Iallafall så hittade vi strax fram till vår sal och bänkade oss tillsammans med vännerna från Vaengur. På mötet var 104 röstberättigade deltagare, vilket jag bedömer som färre än tidigare år. Vi fick också höra från flera håll att det var många som vägrat åka efter förra årets palaver och utdragna förhandling.

Mötet kom igång en kvart över tolv, och de första punkterna klarades av snabbt. Till mötesordförande valdes även i år Dan Nyberg från Landi.


Göran Montan, Dan Nyberg, Malin Eriksson och Anette Forslund på podiet

Viss omstuvning i dagordningen med tanke på styrelsens proposition om förändrad organisation och stadgar föreslogs och godkändes. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes utan större diskussioner.

Årsbokslutet gav en del i övrigt att önska. Göran Montan påpekade att den var utformad enligt alla konstens regler, men den var minst sagt andefattig. I stora drag omfattade den bara pengar in, pengar ut, tillgångar på konto och fasta tillgångar. Det fanns inga detaljer om vad pengarna gått till.
Samma sak med budgeten lite senare. Detta föranledde givetvis en del diskussioner och frågetecken. Min personliga åsikt är att detta är ett "smart drag" av styrelsen för att avstyra de livliga diskussioner som varit runt pengar tidigare år - typ hur mycket landslaget får kosta, hur mycket skall läggas på banan på Strömsholm etc. Mötet godkände en budget som ligger på -500 tKr, utan att det var specat vad pengarna skall användas till. Dock lovade styrelsen dels att lägga ut detaljerad information på SIF:s hemsida inom kort, och dels att till nästa år skall både årsredovisning och budget specas upp med fotnoter eller liknande.

Arvode till styrelsemedlemmarna (500:- per möte plus resa) fastställdes, samt medlemsavgift för nästföljande år (ingen förändring).

Sedan valdes den nya styrelsen:

Från vä Göran Häggberg, Britt-Maria Horttana, Pia Andreasson, Ulla-Britt Höfling (dold), Rozita Almgren, Annette Forslund, Henrik Moe (lång man), Anna Almgren, Malin Ericsson, Carina Davidsson, Göran Montan. Saknades gjorde Katie Brumpton.
Ber om ursäkt för den dåliga kvalitén på bilden! Det är Åse Ericson som tog den med sin mobilkamera, och vi kanske skall anordna en insamling så att hon kan köpa en bättre? ;-)

Själva styrelsen består av Göran Montan (ordförande), Henrik Moe (ekomomicontroller), Anette Forslund (ledamot), Rozita Almgren (ledamot) och Katie Brumpton (ledamot, och under 26 år vilket påpekades då detta är en förutsättning för anslutning till Riksidrottsförbundet).

Övriga personer på bilden är föreslagna sektionsledare, men formellt sett väljs de inte längre av årsmötet. Men nu går jag händelserna lite grann i förväg!

Efter val av styrelse var det dags för dagens höjdpunkt - genomgång, diskussion och behandling av styrelsens proposition om ny organisation och stadgeförändringar för att möjliggöra anslutning till Riksidrottsförbundet.
(Om någon undrar så är anslutning via Svenska Ridsportförbundet inte längre aktuellt eftersom en möjlighet till direktanslutning har öppnat sig.)
Den nya organisationen innebär bl a att aveln bryts ut och man bildar ett "Avelsbolag för Islandshäst" som helt och hållet ägs av SIF. De exakta formerna är i dagsläget inte klara. Den innebär också att årsmötet endast väljer förbundsstyrelsen, som i sin tur ansvarar för sektionerna.
Den här förändringen föranledde givetvis en hel del diskussioner - ärendet har ju dragits i långbänk i 19 år så varför skulle det vara något undantag just i år? Efter ett tag utkristalliserade det sig tydligt att det egentligen bara var en förening som direkt var emot förslaget, nämligen Járnhestur. De hade fått tydligt direktiv från sitt årsmöte att inte godkänna en anslutning till Riksidrottsförbundet och såg sig tvingade att rösta emot. Då påpekade Göran Montan att man faktiskt har en möjlighet att lägga ner sin röst... Bara som ett tips.

Nu fick vi bryta förhandlingarna för det var dags för kaffepaus. Köerna ringlade sig snabbt långa till det framdukade bordet, så jag passade på att gå på damrummet, hämta lite affischer mm innan jag ställde mig i den nu betydligt kortare kön. Bara för att konstatera att allt var slut!!! INTE OK! Det som bjöds var en mängd små konstnärligt utformade bakverk, glas med fruktsallad mm. De hungriga delegaterna hade roffat åt sig mer än sin beskärda del, uppenbarligen. Tur att vi hade ätit lunch, och tur att vi hade en godispåse! Vi sneglade lite mot travet, och där vankades det rejäla mackor. Vi började fundera på om vi inte skulle byta inriktning, om inte annat för att det verkar vara så trevliga stämmor i den organisationen...

Under pausen fick vi tillfälle att byta några ord med Dan Nyberg, och bad att han skulle försöka få ett avslut till kvart över fyra för då skulle vi behöva lämna mötet för att ta bussen till pendeln till centralen. Bussarna gick bara en gång i timman denna dag. Han kunde givetvis inte lova detta.
Förhandlingarna återupptogs kvart över tre. Efter en liten stund begärde ordförande i Járnhestur ordet. Han började med att säga att han alltid har gillat hästar från Hafnafjördur (tror jag att det var). De är envisa, sa han. "De börjar med att frysa fast. Sedan backar de. Sedan lägger de sig ner. Och det gör vi nu, och har beslutat att inte rösta i frågan." Detta uttalande följdes av en lång och varm applåd!
Sedan gicks förslaget på nya stadgar igenom noggrant och förslag på förändringar noterades. Jag och Louise satt och vred oss i stolarna och tittade på klockan. Det kändes som att det inte skulle vara så himla långt kvar, men vi insåg att bussen var bara att gklömma. I stället gick jag ut och beställde en taxi till en halvtimme senare, och vi bedömde att då skulle det vara klart.
Tiden tickade på, diskussionen verkade aldrig upphöra. Men till slut fanns inga fler frågor, och tjugo i fem klubbades förslaget igenom! Direkt efter det begärde Göran Montan en paus, och då kände vi att det var läge att lämna mötet. Precis när vi har rest oss ropar Göran Montan ut i högtalaren "Finns Djarfurs delegater här? Kan ni komma fram?". Vi tittade på varandra och undrade vad vi nu hade ställt till med. Vi tog vårt pick och pack och stegade fram för att höra vad det var frågan om.
Det saken gällde var vår motion om att SIF snarast skall lösa frågan om anslutning till Riksidrottsförbundet. Under diskussionerna hade SIF:s styrelse insett att det inte fanns något förslag i årsmöteshandlingarna om att gå vidare efter propositionen. Därför ville de använda vår motion som "språngbräda" och ändra svaret från styrelsen från att motionen anses besvarad till att styrelsen tillstyrker. YES! Med detta kunde vi lämna mötet och vi kände oss mycket nöjda med vår förenings bidrag i den här historien!
Efter att vi hade lämnat mötet klubbades både den här motionen igenom och även vår andra motion om att minska glappet mellan SIF och lokalföreningarna.

Ganska trötta och ganska glada åkte vi hemåt på kvällen. SJ gjorde sitt jobb och tåget var framme i tid. En lång och innehållsrik dag led mot sitt slut.

Nästa år blir det ett nytt spännande RIKSMÖTE (enligt den nya terminologin). Om vi kan och får så är vi gärna med då igen, jag och Louise! Men DET bestämmer NI, kära medlemmar.

Vid tangentbordet: Karin Andersson, ordförande i Djarfur

Djarfurshopen inventerad

Idag har vi inventerat Djarfurshopen. De flesta varor shopen erbjuder finns det gott om, men några finns endast i begränsat antal. Eftersom jag (Karin) får en del frågor om vad som finns tänkte jag redovisa några produkter här:

Djarfurfleece, 300:-

2 st dam strl S
1 st dam strl L

Ridbyxor Mountain Horse, 495:-

1 st barn svart strl 140
1 st dam svart strl 36
2 st dam beige strl 40
1 st herr beigt strl 50
1 st herr svart strl 52

Jubileumsmugg, 100:-

10 st vinröda med tryck

Mer info finns på hemsidan!

RSS 2.0